Épített szerkezetek

Tömegstabilizáció

Tömegstabilizáló Gradex

Tömegstabilizáló eljárás

Célja:

 • a talaj teherbírásának, szilárdságának a fokozása,
 • a süllyedések csökkentése,
 • a puha talaj dinamikus merevségének növelése.

A tömegstabilizációs eljárás során kötőanyag hozzáadásával kerül sor a lágy talaj stabilizálására. A kötőanyag általában mész, cement vagy ezek keveréke.

Beüzemelésre került a Gradex Kft Tömegstabilizációs géplánca.

Ugrás a cikkhez »

A stabilizációs eljárás segítségével a különböző agyag -, tőzeg -, iszap -, illetve a magas víztartalmú, puha talaj, jó teherbírású talajjá alakítható. A tömegstabilizációs eljárás a kiegészítő technológia nélkül alkalmazható ott, ahol műszakilag elégséges egy maximum 7 m vastagságú réteg kezelése. Azokban az esetekben, amikor a megkívánt beavatkozási mélység ennél nagyobb, kombinálhatjuk egyéb mélyalapozási technológiákkal: pl. kavicscölöp, betoncölöp, mélykeverés, stb. Tömegstabilizáló

A tömegstabilizáció két módja:

1. A talajt helyben, kitermelés nélkül keverik meg. Ennek során egy speciális pneumatikus adagoló berendezés juttatja az adalékot a különleges keverőfejhez, amely homogenizálja az adalékot és a talajt.

2. A kezelendő talajt kitermelik, valamely tárolóban, "kádban" összekeverik a fenti módon, majd visszaépítik az eredeti helyére.

Gradex

Károsanyag-mentesítés

Célja:

 • a szennyezett talaj körülhatárolása, elszigetelése,
 • a szennyező hulladék semlegesítése és/vagy megkötése.

Az eljárás alkalmazható szennyezett talaj helyszíni, 'in situ' kezelésére is, a szenynyeződés talajon belüli elzárásával, így megakadályozva a környezetbe történő továbbterjedését. A szennyezett talaj semlegesítésével, stabilizálásával, az anyag újrafelhasználhatóvá válhat.

Felhasználási terület

 • Szennyezett földtömegek helyi mentesítése, hasznosítható területek kialakítása.
 • Az ipari melléktermékek újrahasznosítása.
 • A lágy hulladék megszilárdítása, izolálása és semlegesítése.
Gradex

Alkalmazási példák

Geotechnika

Utak, vasutak, térburkolatok, ipari létesítmények, kikötők alatti puha, szerves, tőzeges alkalmatlan talajok stabilizálása építési céllal.

Tömegstabilizáló - Geotechnika

Gyorsvasút alapozási munkái
Luhdanoja, Finnország

Tömegstabilizált terület

Nagysága: 40 m x 300 m = 12 000 m2 (későbbiekben kiterjesztésre került)
Mélysége: 2-5 m
Kötőanyag: cement

Alapvető cél, hogy a tömegstabilizáció segítségével előállítsunk egy olyan teherbíró altalajt, ami a süllyedéseket minimalizálja és megfelelő alátámasztást biztosít a vasút dinamikus terhelését figyelembe véve.

Két különböző területből állt:
1. terület: Lágy agyag 5 m mélységig
2. terület: Gazdasági területen agyagos talaj 1 m mélységig és lágy tőzeg 5 m mélységig.

Környezetvédelem

Szennyezett talaj stabilizálása körülhatárolása, elszigetelése; a szennyező hulladék semlegesítése, megkötése.

Tömegstabilizáló - Környezetvédelem

Trodheim kikötő, Norvégia

Projekt indult 15.000 m3 tenger mélyén található szennyezett talaj stabilizálására. A projektet közösen indították a hatóságok, tanácsadók és egy kivitelező cég.

A talaj PCB-t, PAH-t, TBT-t és nehézfémeket tartalmazott. A megvalósíthatósági tanulmányt és a teszteket követően a munkát az alábbiak szerint szervezték:

A szennyezett talajt egy speciális daruval (1. kép) emelték át egy uszályra és lezárva elszállították. Az anyagot egy kotró emelte át egy teherautóra (2. kép), hogy elszállítsák egy 150 m3-es medencéhez (3. kép). Az anyag ipari cement és szálló pernye keverékével került stabilizálásra.

A keverést a tömegstabilizáló berendezés végezte (4. kép). A keverést követően az anyagot hulladéklerakóra szállították.

Gradex

A tömegstabilizációs eljárás előnyei

 • Gyors, költséghatékony, környezetbarát eljárás
 • Nem kell gondoskodni a kitermelt talaj elszál- lításáról, lerakásáról, cseretalaj beszállításáról, így jelentősen csökken a költség és a környezeti terhelés
 • Az új anyagok felhasználása minimálisra csökkenthető
 • A kezelt anyag földműépítésre alkalmassá válik
 • Alacsony működési költségek
 • A kötőanyag adagolásától függően a kezelt talaj szilárdsá- ga is változtatható
 • A stabilizált tömb sokkal homogénebb, mint más eljárások esetén
 • Az ipari melléktermékek nyersanyagként felhasználhatóak
 • Gyakorlatilag időjárás függetlenül végezhető
 • Vízzel borított területeken is használható
Gradex

Összegzés

A tömegstabilizálás minden olyan esetben gazdaságos megoldás, ahol nagy területen kell a talajjavításról gondoskodni.

Alkalmazási területek:

 • Közúti és vasúti töltések építése előtt a puha altalaj helyszíni megerősítése,
 • Áruházak, lakóparkok alatti gyenge talajok stabilizálása,
 • Kikötők, tárolóterek kialakítása akár kotrási iszapok tömegstabilizálásával,
 • Kotrási iszapok stabilizálása, kármentesítése,
 • Szennyezett területek kármentesítése,
 • Töltések szélesítése gyenge altalajon,
 • Gátak vízzáróságának javítása például bentonit bekeveréssel,
 • Gátak alatti szerves, tőzeges, puha talajok stabilizálása
 • Kábel/csővezeték nyomvonal erősítés
  A károsanyag-mentesítés tömbstabilizációs eljárással egy kiemelkedően hatékony és gazdaságos környezetvédelemi megoldás.